-Вашата регистрација е потврдена -

Адреса - Востаничка 31, Скопје (09 Февруари во 19:00ч)