-Вашата регистрација е потврдена -

Адреса - Востаничка 31, Скопје (29 Декември во 19:00ч)